ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 2 พฤศจิกายน 2565 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 พฤศจิกายน 2565 5 พฤศจิกายน 2565
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 3 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 พฤศจิกายน 2565 12 ธันวาคม 2565
ช่วงสอบกลางภาค 13 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565
ช่วงสอบปลายภาค 27 มกราคม 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 27 มกราคม 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
วันปิดภาคการศึกษา 26 กุมภาพันธ์ 2566 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0324 seconds 2.26MB |