ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤศจิกายน 2566 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 2 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 3 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 พฤศจิกายน 2566 12 ธันวาคม 2566
ช่วงสอบกลางภาค 13 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม 2566
ช่วงสอบปลายภาค 25 มกราคม 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 25 มกราคม 2567 20 กุมภาพันธ์ 2567
วันปิดภาคการศึกษา 26 กุมภาพันธ์ 2567 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0153 seconds 1.84MB |