ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 4 มีนาคม 2567 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 11 มีนาคม 2567 17 มีนาคม 2567
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 12 มีนาคม 2567 17 มีนาคม 2567
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 4 มีนาคม 2567 20 เมษายน 2567
ช่วงสอบกลางภาค 15 เมษายน 2567 20 เมษายน 2567
ช่วงสอบปลายภาค 5 พฤษภาคม 2567 20 พฤษภาคม 2567
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 5 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
วันปิดภาคการศึกษา 30 มิถุนายน 2567 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0154 seconds 1.84MB |